26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

24 Ağustos 2015 tarihli ve 29455 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 2015/1542 Sayılı Karar ve eki 140/1sayılı genelgesi ile 26 .Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere, seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine yönelik muhtarlık bölgesi askı listeleri, 2 Eylül Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılacak, 10 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek ve 20 Eylül 2015 tarihinde kesinleştirilecektir.
Muhtarl
ık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 2 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 08.00 ile askı listelerinin indirilme tarihi olan 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00 saatleri arasında;
Ask
ıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksik ya da nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişilerin müracaatları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde belirtilenler tarafından yapılacaktır.
Bu kapsamda yap
ılan müracaatlarda Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler(askeri öğrenciler hariç)öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin belgelerini nüfus müdürlüklerine ibraz etmeleri halinde adres değişikliği beyanında bulunabileceklerdir.
Ayr
ıca yerleşim yeri adresi yurt dışı olup askı listesinde güncel adresi yer almayan ve askı süresi içinde yurtiçinde bulunan kişilerin yurtdışı adresini yerleşim yeri adresi olarak beyan etmeleri durumunda taşımış oldukları pasaportlarını nüfus müdürlüklerine ibraz etmeleri halinde adres değişikliği gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarihler arasında posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.
Hizmetlerde her hangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi bak
ımından İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri hafta içi ve 5-6 Eylül 2015, 12-13 Eylül 2015, 19-20 Eylül 2015 ile 31 Ekim ve 01 Kasım 2015 cumartesi-pazar günleri mesai saatlerine bağlı olarak açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
                

 

2014 Yılı Osmaniye Nüfus Sayım İstatistikleri

       29 Ocak 2015 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Osmaniye iline ait çeşitli istatistiki bilgiler aşağıda sunulmuştur.         2014 yılı İlimiz genel nüfusu 498.981’den 506.807’ye yükselerek 7.826 kişi artmıştır. Artan nüfusun 4.941’i İl Merkezinde; 2.885’inin ise diğer ilçelerde  olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İlimiz Merkezi , Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve Toprakkale İlçelerinde nüfusun 2013 yılına göre arttığı, Bahçe ve Sumbas İlçelerinde ise nüfusun 2013 yılına göre azaldığı tespit edilmiştir. Osmaniye İl nüfusunun %74,91’i (379.653) il ve ilçe merkezlerinde; %25,09’u ise (127.154) köylerde ikamet etmektedir. Osmaniye İl genelinde şehirleşme oranı ve köy nüfusu artmıştır. Nüfus artışının İl Merkezi ile Toprakkale İlçesinde diğer ilçelere göre daha fazla olduğu görülmüştür.          

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre İlimiz genelinde İl ve İlçe nüfus dağılımı aşağıdaki gibidir:

İLÇELERE GÖRE ŞEHİR VE KÖY NÜFUS DAĞILIMI

        2014 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,3 olarak gerçekleşirken, Osmaniye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 15,6 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Osmaniye 81 il içerisinde 22. sırada yer alırken; İl merkezi nüfusuna göre 42.  sırada yer almaktadır.

İndir (PDF, 18KB)

                 

İL YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

       İlimiz genç bir nüfus yapısına  sahip olup, 2014  yılı adres kayıt sistemi verilerine göre, yaş aralıkları;  

        0-14 yaş arası nüfusu 142.037  kişi olup toplam il nüfusunun   %28,02’sini,

        15-59 yaş arası nüfusu 310.943 kişi olup, toplam il nüfusunun % 61,35’ini,

       60-64 yaş arası nüfusu 18.585 kişi olup, toplam il nüfusunun % 3,66’sını,         

       65-90+ yaş ve üstü nüfusu ise 35.242 olup, toplam il nüfusunun % 6,95’ini oluşturmaktadır.

        2014 yılı adres kayıt sistemi verilerine göre, İlimizdeki erkek nüfus sayısı 251.314’den 255.935 ‘e, kadın nüfus sayısı ise 247.667’den 250.872’ye yükselmiştir. Türkiye genelinde 15-64 yaş arası potansiyel işgücü nüfusu 52.640.512 kişi olup, toplam nüfusun % 67,75’ini oluşturmaktadır. İlimizdeki nüfusun %65,02’si 15-64 yaş grubunda, %28,02’i   0-14 yaş grubunda ve %6,95’i ise 65 + yaş grubunda yer almaktadır. İlimizdeki 15-64 yaş aralığı potansiyel işgücü nüfusu 329.528 kişi olup, bunun 167.340’ı erkek, 162.188’i kadın nüfusudur.         

        Vatandaşlarımızın Nüfus Müdürlüklerine gelerek adreslerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri ve adresleri güncel değil ise gerçek adreslerini beyan etmeleri, hem kendileri için faydalı olacak hem de vatandaşlarımızın beyan ettikleri adrese göre ülke nüfusunun güncelliği korunacaktır. Kamuoyuna duyurulur…      

2014 Yılı Basın Bülteni

images11

İlimiz ve bağlı ilçe Nüfus Müdürlüklerince, 2014 yılı  içerisinde 443.943  adet vatandaşa hizmet verilmiştir.      

 Bu hizmetlerin çeşitleri İstatistiksel olarak aşağıdaki gibidir:              

2014 yılı içerisinde, İlimiz genelinde, Nüfus Müdürlüklerimizce; 49.188 adet nüfus cüzdanı verilmiş, 37.048 vatandaşımız  adres beyanında bulunmuş,   181.329 nüfus kayıt örneği, 139.484 adet yerleşim yeri ve adres belgesi verilmiştir.

Doğum:         

2014 yılında; 10.232 adet doğum bildirimi yapılarak, 2013 yılına göre  %2,9 artış gerçekleşmiştir.

Evlenme:         

2014 yılında; 4.216 adet evlenme bildirimi yapılarak, 2013 yılına göre % 0,4 düşüş gerçekleşmiştir.

Boşanma:         

2014 yılında;  623 adet boşanma bildirimi yapılarak, 2013 yılına göre  % 10,23 düşüş gerçekleşmiştir. Ölüm:         2014 yılında; 2.570 adet ölüm bildirimi yapılarak, 2013 yılına göre % 25,6 artış gerçekleşmiştir.

2014 yılında  gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 258.420,00 TL; diğer nüfus olaylarına ait olanlara ise 668.898,00 TL olmak üzere,  toplamda 927.318,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın bu tip cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için adres beyanlarını doğru yapmaları ve yeni adreslerini 20 iş günü içinde beyan etmeleri, nüfus cüzdanlarını itina ile saklamaları ve yeni doğmuş olan çocukları ile ilgili olarak  yasal süre olan 30 gün içerisinde Nüfus Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Zira, 01.01.2015 tarihinden itibaren ;         

1-Nüfus cüzdanını kaybeden ve yeni doğan çocuğunu otuz günlük sürede yazdırmayan vatandaşlarımıza 89,00 TL,        

2-Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara; 963,00 TL,

3-Adresi değişen vatandaşlarımıza  20 iş günü içerisinde adres değişikliğini Nüfus Müdürlüklerine bildirmemeleri halinde 480,00 TL para cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca Nüfus Cüzdanı Değerli Kağıt bedeli olarak 7,5 TL; Uluslararası aile cüzdanı bedeli 75 TL, Mavi Kart bedeli olarak da 7,5 TL alınmaktadır. 

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği, vatandaşlarımız ikametgâh belgelerini Nüfus Müdürlüklerinden ve alt yapısını hazırlayan muhtarlıklardan da alabilmektedirler. Alt yapısını tamamlayan tüm kurumlar Kimlik Paylaşım Sistemi ile kişi kayıtları ve adres bilgisine erişebileceklerinden hizmet sunumunda ikametgâh belgesi istenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.