Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

              2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaat edecek olan  adayların Bakanlığımız https://www.e-icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-içişleri sistemine giriş yaptıktan sonra ekrana gelecek Standart Ana Sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan ” GYUD Sınav Başvuru” linki aracılığıyla, 2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formuna 13-20 Mayıs 2015 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilecekleri Bakanlığımız tarafından yayınlanmıştır.        

           Söz konusu sınava müracaatta bulunacak adayların; sınav müracaat tarihinden önce, müracaat tarihleri arasında ve sonrasında yapması gereken iş ve işlemelere ilişkin ilgi yazı ekinde alınan ve ekte gönderilen “Sınav müracaat tarihinden önce adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemler “ ile “ Sınav müracaat tarihleri arasında ve sonrasında adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemler “ konuları Valiliğimizin web sitesinde yayınlanmıştır. Duyurulur.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı

              Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 2015 yılı içerisinde yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin Valiliğimiz “2015 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı “ metni 22 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10:00 itibarı ile Valiliğimiz web sitesinde yayınlanmıştır. Duyurulur.  

Valiliğimizde bulunan boş kadrolar:

İndir (PDF, 238KB)

 

2014 Yılı Osmaniye Nüfus Sayım İstatistikleri

       29 Ocak 2015 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Osmaniye iline ait çeşitli istatistiki bilgiler aşağıda sunulmuştur.         2014 yılı İlimiz genel nüfusu 498.981’den 506.807’ye yükselerek 7.826 kişi artmıştır. Artan nüfusun 4.941’i İl Merkezinde; 2.885’inin ise diğer ilçelerde  olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İlimiz Merkezi , Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve Toprakkale İlçelerinde nüfusun 2013 yılına göre arttığı, Bahçe ve Sumbas İlçelerinde ise nüfusun 2013 yılına göre azaldığı tespit edilmiştir. Osmaniye İl nüfusunun %74,91’i (379.653) il ve ilçe merkezlerinde; %25,09’u ise (127.154) köylerde ikamet etmektedir. Osmaniye İl genelinde şehirleşme oranı ve köy nüfusu artmıştır. Nüfus artışının İl Merkezi ile Toprakkale İlçesinde diğer ilçelere göre daha fazla olduğu görülmüştür.          

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre İlimiz genelinde İl ve İlçe nüfus dağılımı aşağıdaki gibidir:

İLÇELERE GÖRE ŞEHİR VE KÖY NÜFUS DAĞILIMI

        2014 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,3 olarak gerçekleşirken, Osmaniye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 15,6 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Osmaniye 81 il içerisinde 22. sırada yer alırken; İl merkezi nüfusuna göre 42.  sırada yer almaktadır.

İndir (PDF, 18KB)

                 

İL YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

       İlimiz genç bir nüfus yapısına  sahip olup, 2014  yılı adres kayıt sistemi verilerine göre, yaş aralıkları;  

        0-14 yaş arası nüfusu 142.037  kişi olup toplam il nüfusunun   %28,02’sini,

        15-59 yaş arası nüfusu 310.943 kişi olup, toplam il nüfusunun % 61,35’ini,

       60-64 yaş arası nüfusu 18.585 kişi olup, toplam il nüfusunun % 3,66’sını,         

       65-90+ yaş ve üstü nüfusu ise 35.242 olup, toplam il nüfusunun % 6,95’ini oluşturmaktadır.

        2014 yılı adres kayıt sistemi verilerine göre, İlimizdeki erkek nüfus sayısı 251.314’den 255.935 ‘e, kadın nüfus sayısı ise 247.667’den 250.872’ye yükselmiştir. Türkiye genelinde 15-64 yaş arası potansiyel işgücü nüfusu 52.640.512 kişi olup, toplam nüfusun % 67,75’ini oluşturmaktadır. İlimizdeki nüfusun %65,02’si 15-64 yaş grubunda, %28,02’i   0-14 yaş grubunda ve %6,95’i ise 65 + yaş grubunda yer almaktadır. İlimizdeki 15-64 yaş aralığı potansiyel işgücü nüfusu 329.528 kişi olup, bunun 167.340’ı erkek, 162.188’i kadın nüfusudur.         

        Vatandaşlarımızın Nüfus Müdürlüklerine gelerek adreslerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri ve adresleri güncel değil ise gerçek adreslerini beyan etmeleri, hem kendileri için faydalı olacak hem de vatandaşlarımızın beyan ettikleri adrese göre ülke nüfusunun güncelliği korunacaktır. Kamuoyuna duyurulur…